transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Object-oriented modelling of a combined transport system

Författare och institution:
Jonas Flodén (Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi)
Publicerad i:
FTAM- International Congress on Fregiht Transport, Automation and Multimodality, Delft The Netherlands, s. 19
ISBN:
90-5584-048-3
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Combined transport, Modeling, Optimisation, Simulation, object orientation
Ytterligare information:
Published in proceedings.
Postens nummer:
56466
Posten skapad:
2007-10-23 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007