transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skattning av interregionala godsflöden i Sverige med fördelning på lastbärare

Författare och institution:
Bernt Saxin (Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi); Jonas Flodén (Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi)
Antal sidor:
11
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
godsflöden, Sverige, skattning
Ytterligare information:
förstudie SIKA, Swedish Institute for Transport and Communications Analysis, Underlagsrapport till SAMPLAN 2001:1, Stockholm
Postens nummer:
56452
Posten skapad:
2007-10-23 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007