transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tissue engineering of blood vessels

Författare och institution:
Gisela Helenius (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
ISBN:
91-628-6567-6
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-10-06
Opponent:
Professor Jöns Hilborn
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
56389
Posten skapad:
2007-10-23 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007