transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Baltiska skölden. National Council for Nuclear Waste (KASAM). In: Final disposal of spent nuclear fuel and waste. SKB:s R&D programme 2001.

Författare och institution:
Jimmy Stigh (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Baltiska skölden, använt kärnbränsle, förvar
Ytterligare information:
Swedish official report series (SOU) 2001:X. Ministry of Environmental and Natural Resources.
Postens nummer:
56387
Posten skapad:
2007-10-23 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007