transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Acute otitis media is not treated according to recommendations. Survey of treatment patterns in emergency centers and community health centers]

Akut otitis media behandlas inte enligt rekommendationer

Författare och institution:
Anna Lundborg Ander (-); Robert Eggertsen (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin)
Publicerad i:
Läkartidningen, 101 ( 41 ) s. 3142-3, 3146
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Usual recommended treatment of acute otitis media (AOM) is antibiotics or expectancy. Different parts of Europe have varying therapy with Holland as an example of more restrictive use of antibiotics. The purpose with this study was to see differences in treatment length, choice of antibiotics, and differences in handling on daytime and emergency hours. 432 case records of children, aged up to ten years were retrospectively investigated. The result shows that antibiotics were prescribed to all except five patients. First choice of antibiotic (70 per cent) was penicillin V that also was more used at emergency hours than daytime at the health centre. Treatment time varied from five to ten days in contrast to national recommendations of five-day therapy. Registrars preferred five-day therapy and specialists seven days. We conclude that penicillin V is first choice of treatment in AOM, that treatment time varies from five to ten days without any underlying reasons and that expectancy was used only in very few cases.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
56381
Posten skapad:
2007-10-23 09:38
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007