transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

IT-stöd till Modell för Integrerad utvärdering

Författare och institution:
Göran Sandell (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
TietoEnator Social Welfare ,
Antal sidor:
200
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
TietoEnator
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi)
Nyckelord:
utvärdering, integrerad, välfärd, IT-stöd, dokumentation, databas
Postens nummer:
56340
Posten skapad:
2007-10-22 20:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007