transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

BRA-programmet. Behovs- och resultatanalys i Socialtjänsten.

Författare och institution:
Göran Sandell (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialdepartementet Forskningsberedning, s. 80
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1988
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Utvärdering, integrerad, forskningsprojekt, behovsanalys, resultat, kvalitet
Postens nummer:
56331
Posten skapad:
2007-10-22 19:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007