transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

´The Swede´ in late nineteenth- and early twentieth-century Russian culture, and his daughter

Författare och institution:
Magnus Ljunggren (Institutionen för slaviska språk)
Publicerad i:
The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies, 13 ( 1 ) s. 67-75
ISSN:
1025-3386
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
56327
Posten skapad:
2007-10-22 19:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007