transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The WHO 38 Health policy targets for Europe applied to Gothenburg. Folkhälsorapport Nr 4.

Författare och institution:
Göran Sandell (Institutionen för socialt arbete); Per ( Red ) Haglind (-)
Antal sidor:
200
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Samhällsmedicinska expertrådet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Nyckelord:
WHO, targets, public health, Europe
Postens nummer:
56317
Posten skapad:
2007-10-22 18:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007