transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bli sedd, välja väg och förändras. Utvärdering av utredningsarbetet vid Villa Ljungbacken, en ungdomsinstitution inom SiS

Författare och institution:
Göran Sandell (Institutionen för socialt arbete); Jeanette Olsson (-)
Antal sidor:
100
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Statens InstitutionsStyrelse
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Nyckelord:
Utvärdering, Institution, utredning, ungdom, socialt arbete,
Postens nummer:
56305
Posten skapad:
2007-10-22 18:07
Posten ändrad:
2007-10-22 18:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007