transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bedriver vi en effektiv verksamhet. Behov, resultat, kvalitet

Författare och institution:
Göran Sandell (Institutionen för socialt arbete); Monica Berglund (-)
ISBN:
91-7099-333-5
Antal sidor:
200
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Kommentus
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Nyckelord:
integrerad, utvärdering, behov, resultat, kvalitet
Postens nummer:
56296
Posten skapad:
2007-10-22 17:17
Posten ändrad:
2007-10-22 18:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007