transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Semiclassical calculation of quantum correlation functions

Författare och institution:
Peter J Rossky (-); Jens Aage Poulsen (Institutionen för kemi); Gunnar Nyman (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 228 s. U205-U205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi
Postens nummer:
56268
Posten skapad:
2007-10-22 16:10
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007