transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modeller för datorbaserad diagnos av ordförråd i andraspråket

Författare och institution:
Inger Lindberg (Institutionen för svenska språket); Sofie Johansson Kokkinakis (Institutionen för svenska språket); Margareta Holmegaard (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Nordandkonferens 2007,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
56239
Posten skapad:
2007-10-22 15:27
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007