transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Microwave assisted synthesis of lanthanide reagents (Sml(2), SmBr2, Ybl(2), and Eul(2) and their use in various reduction reactions

Författare och institution:
Göran Hilmersson (Institutionen för kemi); Anders Dahlén (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 227 s. U1436-U1436
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
56179
Posten skapad:
2007-10-22 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007