transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Voluntary redistribution of muscle activity in human shoulder muscles

Författare och institution:
Gunnar Palmerud (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för miljömedicin); Håkan Sporrong (-); Peter Herberts (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); Ulf Järvholm (-); Roland Kadefors (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Ergonomics, 38 ( 4 ) s. 806-815
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
Postens nummer:
56175
Posten skapad:
2007-10-22 14:35
Posten ändrad:
2009-06-26 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007