transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Links between temperamental dimensions and brain monoamines in the rat

Författare och institution:
Stefan Hansen (Psykologiska institutionen); Jeremy Ray (Psykologiska institutionen); Nicholas Waters (-)
Publicerad i:
Behavioral Neuroscience, 120 ( 1 ) s. 85-92
ISSN:
0735-7044
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In 27 female Wistar rats we obtained composite scores on harm avoidance and novelty seeking, as well as 57 measures of monoamines and metabolites from 10 different brain regions. A multivariate regression method was used to discover associations between individual differences in temperament and neurochemistry. Harm avoidant subjects had low levels of striatal dopamine, and high levels of cortical norepinephrine and amygdaloid 5-hydroxyindoleacetic acid. High novelty seeking scores were linked to low levels of brainstem serotonin and dopamine, and to low levels of 5-hydroxyindoleacetic acid in amygdala and accumbens. Moreover, rats scoring high on novelty seeking had higher-than-average levels of norepinephrine in the thalamus and amygdala, and of serotonin in the amygdala.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
brain monoamines, Temperament, nucleus-accumbens, novelty seeking, harm avoidance, personality-traits, ventral striatum, neuron number, clinical-data, dopamine, model, microdialysis
Postens nummer:
56104
Posten skapad:
2007-10-22 13:27
Posten ändrad:
2009-02-20 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007