transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Geochemical investigation of 1600 Ma and 1560 Ma Granitoids, western segment, SW Sweden.

Master Thesis

Författare och institution:
S Mell (Institutionen för geovetenskaper)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Geochemical investigation
Ytterligare information:
Master Thesis
Postens nummer:
56065
Posten skapad:
2007-10-22 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007