transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Swedish surgery of congenital heart defects. From bold pioneering interventions to world-class surgical results]

Författare och institution:
Håkan Berggren (Hjärt-kärlinstitutionen); Christian Olin (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 102 ( 34 ) s. 2309-14
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Aortic Coarctation, surgery, Cardiac Surgical Procedures, history, methods, standards, Cardiology, history, Cardiology Service, Hospital, history, Centralized Hospital Services, history, Child, Heart Defects, Congenital, history, mortality, surgery, Heart-Lung Machine, history, History, 20th Century, Humans, Infant, Newborn, Portraits, Sweden, epidemiology, Transposition of Great Vessels, history, Treatment Outcome
Postens nummer:
55996
Posten skapad:
2007-10-22 11:48
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007