transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Three definitions of the metabolic syndrome: relations to mortality and atherosclerotic morbidity

Författare och institution:
Ingrid Larsson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för kroppssammansättning och metabolism); Anna-Karin Lindroos (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för kroppssammansättning och metabolism); Ted Lystig (-); Ingmar Näslund (-); Lars Sjöström (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för kroppssammansättning och metabolism)
Publicerad i:
Metabolic Syndrome and Related Disorders, 3 s. 102-12
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
55985
Posten skapad:
2007-10-22 11:38
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007