transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CD8+ T-cells suppress antigen-specific and allogeneic CD4+ T-cell responses to herpes simplex virus type 2-infected human dendritic cells.

Författare och institution:
Inger Nordström (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Merja Nurkkala (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Vincent Collins (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Kristina Eriksson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Viral immunology, 18 ( 4 ) s. 616-26
ISSN:
0882-8245
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this study we show that human dendritic cells (DC), productively infected with herpes simplex virus type 2 (HSV-2), activate CD8+ T cells that suppress antigen-specific and alloreactive CD4+ T cell expansion. Addition of CD8+ T cells to cultures of DC and CD4+ T cells blocked CD4+ T-cell proliferation in response to HSV-2-infected but not to uninfected DC. The effect was independent of prior HSV exposure or cognate MHC class I-restricted CD8-DC recognition as it was induced in CD8+ T cells from HSV-2-seronegative individuals and in mixed lymphocyte reactions using allogeneic DC. Both CD8+ CD25+ and CD8+ CD25- cells were shown to have suppressive capacities. The blood-derived CD25+ CD8+ T cells did not express Foxp3 mRNA but had a bona fide antiproliferative capacity in response to both uninfected and HSV-2-infected DC, whereas the CD25-CD8+ T cells were selectively activated to become antiproliferative by HSV-2-infected DC. These data imply that HSV infection of DC could modulate the immune response by activating CD8+ T cells.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
CD4-Positive T-Lymphocytes, immunology, CD8-Positive T-Lymphocytes, immunology, Cell Proliferation, Cells, Cultured, Cytokines, analysis, Dendritic Cells, immunology, virology, Forkhead Transcription Factors, genetics, Gene Expression, Herpesvirus 2, Human, immunology, Humans, Lymphocyte Activation, RNA, Messenger, analysis, Receptors, Interleukin-2, analysis, T-Lymphocyte Subsets, immunology, T-Lymphocytes, Regulatory, immunology
Postens nummer:
55983
Posten skapad:
2007-10-22 11:36
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007