transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Increased net CO2-outgassing in the upwelling region of the southern Bering Sea in a period of variable marine climate between 1995 and 2001

Författare och institution:
Agneta Fransson (Institutionen för geovetenskaper); Melissa Chierici (Institutionen för kemi); Yukihiro Nojiri (-)
Publicerad i:
Journal Geophysical Research, 111 ( C08008, doi:10.1029/2004JC002759 ) s. 1-21
ISSN:
0148-0227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
carbon dioxide fluxes, surface water, biogeochemical processes, sub-polar sea, Bering Sea
Postens nummer:
55968
Posten skapad:
2007-10-22 11:30
Posten ändrad:
2010-01-26 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007