transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Significant Decrease in mRNA Expression of Five Genes Mapped at 1p36.2, comparing Favorable and Unfavorable Neuroblastomas.

Författare och institution:
Susanne Fransson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Cecilia Krona (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Rose-Marie Sjöberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Frida Abel (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Tommy Martinsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Katarina Ejeskär (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik)
Publicerad i:
Advances in Neuroblastoma Research 2006, Los Angeles, USA, 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
55965
Posten skapad:
2007-10-22 11:27
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007