transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ion probe dating of volcanic and subvolcanic rocks containing indigenous and xenocrystic zircon: the 1090 or 1170? Ma Koras Group, Namaqua-Natal (Grenvillian=Sveconorwegian) Province, South Africa

Författare och institution:
Åsa Pettersson (Institutionen för geovetenskaper); David H. Cornell (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
GFF, 126 s. 48
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Namaqua-Natal Province, Ion-probe dating, zircon
Postens nummer:
55934
Posten skapad:
2007-10-22 11:13
Posten ändrad:
2007-10-22 13:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007