transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction of in vitro transcribed ENO1 mRNA into neuroblastoma cells induces massive cell death.

Författare och institution:
Katarina Ejeskär (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Cecilia Krona (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Rose-Marie Sjöberg (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Helena Carén (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Tommy Martinsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Panayiotis A Ioannou (-)
Publicerad i:
Advances in Neuroblastoma Research 2004, Genoa, Italy,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
55914
Posten skapad:
2007-10-22 11:03
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007