transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

When, where and how did the Sweconorwegian Terranes of Sweden Meet?

Författare och institution:
David H. Cornell (Institutionen för geovetenskaper); Eric Austin Hegardt (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
GFF, 126 s. 20
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Sweconorwegian Terranes
Postens nummer:
55904
Posten skapad:
2007-10-22 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007