transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the Buchdahl inequality for spherically symmetric static shells

Författare och institution:
Håkan Andréasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Commun. Math. Phys., 274 s. 399-408
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
55900
Posten skapad:
2007-10-22 10:49
Posten ändrad:
2009-12-22 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007