transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Måste man vara strömförande för att vara en bra ledare? Är mångtydiga ord svåra för de elever som är flerspråkiga?

Författare och institution:
Margareta Holmegaard (Institutionen för svenska språket); Sofie Johansson Kokkinakis (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Humanistdag-boken,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
55899
Posten skapad:
2007-10-22 10:48
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007