transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The osseointegration book. From Calvarium to calcaneus

Redaktör(er):
Per-Ingvar Brånemark (Odontologiska institutionen); S. Chien (-); Hans-Göran Gröndahl (Odontologiska institutionen); K Robinson (-)
ISBN:
1-85097-090-4
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Quintessence
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Postens nummer:
55851
Posten skapad:
2007-10-22 08:39
Posten ändrad:
2010-01-26 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007