transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Theoretical and experimental investigations of three-terminal carbon nanotube nanorelays

Författare och institution:
S. Axelsson (-); Eleanor E B Campbell (Institutionen för fysik (GU)); L.M. Jonsson (-); Jari M. Kinaret (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori, Chalmers); SangWook Lee (Institutionen för fysik (GU)); YungWoo Park (-); Martin Sveningsson (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik, Chalmers)
Publicerad i:
New J. Phys, 7 s. 245
ISSN:
1367-2630
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We present theoretical and experimental investigations of three-terminal nanoelectromechanical relays based on suspended carbon nanotubes. A charge is induced in the nanotube by applying a voltage to an underlying gate electrode thus inducing the nanotube to bend and make contact with a drain electrode. Such devices have potential applications as fast switches, logic devices, memory elements and pulse generators. We describe two modes of operation: a contact mode where the nanotube makes physical contact with the drain electrode and a non-contact mode where electrical contact between the nanotube and the drain electrode is made via a field emission current.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik
Nyckelord:
carbon nanotubes NEM
Chalmers styrkeområden:
Nanovetenskap och nanoteknik
Postens nummer:
55830
Posten skapad:
2007-10-21 00:01
Posten ändrad:
2014-10-09 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007