transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Varor&Familjer, Lübeck&Göteborg. Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad 5. CD-rom

Författare och institution:
Christina Dalhede (Ekonomisk-historiska institutionen)
ISBN:
ISBN 91-86425-89-7; ISSN 1403-2864 Nr 97
Antal sidor:
CD-rom. Databaser
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Warne förlag
Förlagsort:
Partille
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Engelsk Abstract. Tysk Zusammenfassung
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Wine, Women, Capital, Early Modern Time (tidigmodern tid), Merchant Families, Lübeck, Gothenburg, Merchant Books, Trade, Estate Inventories, (bouppteckningar), Mining Products, Forestry, Building and Shipbuilding Materials, Fish- and Agricultural Products, Textiles, Stimulants as Tobacco and Wine, (bergsbruksvaror), (bygg- och skeppsbyggnadsvaror), (fisk- och jordbruksvaror), (textilier), (njutningsmedel), Circle of Geographical Contacts, (geografiska kontaktnät), International Merchant Relations, (internationella förbindelser), Credit Markets, Merchant Banking, Bills of Exchange, (växlar), lending against security, (lån mot säkerhet), Ships, Skippers, the Good Start in Life, (den goda starten), Knowledge resources, (kunskapsmagasin)
Ytterligare information:
Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Nr 97 CD-romskivan innehåller även tabeller över alla undersökta varugrupper och uppgifter om samtliga leverantörer och samtliga affärskontakter i de båda firmorna i Lübeck och Göteborg. Familjeöversikter finns för familjerna Jeronimus Möller i Lübeck och Sibrant Valck i Göteborg för efterföljande generationer
Postens nummer:
55820
Posten skapad:
2007-10-20 23:08
Posten ändrad:
2007-10-21 02:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007