transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflections on Pupils' Talk about Religion in Sweden

Författare och institution:
Kerstin von Brömssen (Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
Carlson, Marie, Rabo, Annika & Gök, Fatma, Education in 'Multicultural' Socities. Turkish and Swedish Perspectives. , s. 141-159
ISBN:
978-91-86884-20-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions, vol.18. Distributör I.B. Tauris & Company Ltd.
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Internationell pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
55804
Posten skapad:
2007-10-20 13:57
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007