transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Urban Definitions of Places and Behaviour

Författare och institution:
Ingrid Sahlin (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Nordic Network for Homelessness Research, Kuopio, Finland, 12–14 Oct. 2007,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
public space, homelessness
Postens nummer:
55792
Posten skapad:
2007-10-19 18:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007