transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen

Författare och institution:
Ingrid Sahlin (Sociologiska institutionen)
ISBN:
91 7924 132 8
Antal sidor:
178
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Arkiv
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Kriminalvetenskap
Nyckelord:
brottsprevention, preventionsmodeller, etik
Postens nummer:
55791
Posten skapad:
2007-10-19 18:16
Posten ändrad:
2007-10-19 18:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007