transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Home as the locus and origin for participation- experiences among very old Swedish people

Författare och institution:
Maria Haak (-); Synneve Dahlin-Ivanoff (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Agneta Fänge (-); Judith Sixsmith (-); Susanne Iwarsson (-)
Publicerad i:
OTJR, 27 ( 3 ) s. 95-103
ISSN:
1539-4492
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Nyckelord:
very old person, grounded theory
Postens nummer:
55783
Posten skapad:
2007-10-19 17:20
Posten ändrad:
2010-11-26 09:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007