transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Diastolic heart failure--symptoms and etiology]

Författare och institution:
I. Hagerman (-); L. A. Brodin (-); U. Dahlstrom (-); Inger Ekman (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); R. Willenheimer (-); K. Boman (-)
Publicerad i:
Lakartidningen, 104 ( 34 ) s. 2345-7
ISSN:
0023-7205 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Diastole/physiology, *Heart Failure, Congestive/diagnosis/etiology/physiopathology, Humans
Postens nummer:
55766
Posten skapad:
2007-10-19 16:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007