transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hydrogen Adsorbed on Flat, Stepped and Adatom Decorated Copper Surfaces

Författare och institution:
Johan Bellman (Institutionen för fysik (GU))
ISBN:
91-628-6108-5
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Bibliotekets reproservice
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-05-27
Lokal:
FB-salen, Fysikgården 4, Chalmers
Opponent:
Prof. Jens K. Nørskov, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Ytor och mellanytor
Postens nummer:
55679
Posten skapad:
2007-10-19 15:49
Posten ändrad:
2008-01-10 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007