transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The knowledge culture and expectations of nanotechnology

Författare och institution:
Hans Fogelberg (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier & Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Expectations in Science & Technology 2nd Workshop, Risö, April 28-29.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
55674
Posten skapad:
2007-10-19 15:46
Posten ändrad:
2007-10-19 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007