transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Third space encounters : hybridity, mimicry and interstitial practice

Författare och institution:
Fredrik Fahlander (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Encounters, materialities, confrontations : archaeologies of social space and interaction. Ed. by Per Cornell and Fredrik Fahlander , s. 15-43
ISBN:
184718085X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Cambridge Scholars Press
Förlagsort:
Newcastle
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Postens nummer:
55666
Posten skapad:
2007-10-19 15:31
Posten ändrad:
2010-02-24 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007