transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Electrifying visions: The technopolitics of electric cars in California and Sweden during the 1990s

Författare och institution:
Hans Fogelberg (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier & Sociologiska institutionen)
ISBN:
91-973868-0-4
Antal sidor:
193
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Datum för examination:
2000-04-14
Tidpunkt för examination:
13.00
Lokal:
Brogatan 4 kl.13.00
Opponent:
Jane Summerton
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
Nyckelord:
electric car, sociology of technology, social construction of technology, actor-network theory, policy
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/10990
Postens nummer:
55641
Posten skapad:
2007-10-19 15:09
Posten ändrad:
2011-03-21 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007