transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kosterlitz-Thouless phase transition in microcavity polariton system

Författare och institution:
Yu. E. Lozovik (-); A. G. Semenov (-); Magnus Willander (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
JETP Lett., 84 ( 3 ) s. 146-150
ISSN:
0021-3640
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The Kosterlitz-Thouless phase transition in a system of exciton-polaritons in a microcavity is studied. The transition temperature to superfluid state was found as a function of exciton-photon detuning. A nonquadratic dispersion law was taken into account in the framework of the self-consistent harmonic approximation (SCHA).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
55635
Posten skapad:
2007-10-19 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007