transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ion probe dating of the Achab Gneiss, a young basement to the Central Bushmanland Ore District?

Författare och institution:
David H. Cornell (Institutionen för geovetenskaper, geologi); Åsa Pettersson (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Journal African Earth Sciences, 47 s. 112-116
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
ion probe, zircon dating, Bushmanland, Namaqua-Natal
Postens nummer:
55616
Posten skapad:
2007-10-19 14:17
Posten ändrad:
2007-10-19 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007