transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Molybdenum mineralization at Alpeiner Scharte, Tyrol (Austria): results of in-situ U-Pb and Re-Os dating.

Författare och institution:
K.J. Langthaler (-); Johan Raith (-); David H. Cornell (Institutionen för geovetenskaper); Holly Stein (-); F Melcher (-)
Publicerad i:
Mineralogy and Petrology , 82 s. 33-64
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Mo, UPb Zircon, ReOs, dating
Postens nummer:
55604
Posten skapad:
2007-10-19 14:05
Posten ändrad:
2007-10-19 14:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007