transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The alkaline porphyry associated Yao’an gold deposit, Yunnan, China: rare earth element and stable isotope evidence for magmatic-hydrothermal ore formation.

Författare och institution:
Xianwu Bi Xianwu (-); Ruizong Hu (-); David H. Cornell (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Mineralium Deposita, 39 s. 21-30
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
REE, gold
Postens nummer:
55588
Posten skapad:
2007-10-19 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007