transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To live with a hidden dysfunction

Författare och institution:
Gunnel Carlsson (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Anders Möller (-); Christian Blomstrand (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
Strokekonferens, Örebro, 2005,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
stroke, mild cognitive impairment, post stroke fatigue, hidden dysfunction, qualitative method
Postens nummer:
55585
Posten skapad:
2007-10-19 13:48
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007