transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nutidens och framridens lexikon och encyklopedier

Författare och institution:
Sven-Göran Malmgren (Institutionen för svenska språket); Henning Bergenholtz (-)
Publicerad i:
LexicoNordica, 14 ( 2007 ) s. 1-9
ISSN:
0805-2735
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
55505
Posten skapad:
2007-10-19 11:48
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007