transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Depositional environments and processes across regressive to transgressive turnarounds, examples from the Devonian Baltic Basin and the Eocene Central Basin of Spitsbergen

Författare och institution:
Anna Pontén (Institutionen för geovetenskaper)
ISBN:
1400-3813
Antal sidor:
80
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-12-19
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
55436
Posten skapad:
2007-10-19 10:45
Posten ändrad:
2007-10-19 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007