transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Advances in the prevention of periodontitis. Group D consensus report of the 5th European Workshop in Periodontology.

Författare och institution:
N P Lang (-); Jan Lindhe (Odontologiska institutionen); U van der Velden (-)
Publicerad i:
Journal of clinical periodontology, 32 Suppl 6 s. 291-3
ISSN:
0303-6979
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Nyckelord:
Consensus, Dental Prophylaxis, Health Behavior, Humans, Oral Hygiene, education, Periodontitis, prevention & control, Risk Factors, Toothbrushing
Postens nummer:
55415
Posten skapad:
2007-10-19 10:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007