transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Words for 'portage' in the Scandinavian languages, and place-names indicating old portages

Författare och institution:
Eva Nyman (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
British archaeological reports. International series, 1499 s. 169-173
ISSN:
ISSN 0143-3067
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
Nyckelord:
Place-names
Postens nummer:
55409
Posten skapad:
2007-10-19 10:17
Posten ändrad:
2008-01-08 08:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007