transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Angiotensin-related genes in patients with panic disorder.

Författare och institution:
Marie Olsson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi); Kristina Annerbrink (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi); Lars Westberg (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi); Jonas Melke (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi); Fariba Baghaei (-); Roland Rosmond (-); Göran Holm (Hjärt-kärlinstitutionen); Sven Andersch (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Christer Allgulander (-); Elias Eriksson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi)
Publicerad i:
American journal of medical genetics. Part B, Neuropsychiatric genetics : the official publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 127 ( 1 ) s. 81-4
ISSN:
1552-4841
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Enhanced respiratory variability and decreased heart rate variability have repeatedly been observed in patients with panic disorder. Prompted by the notion that angiotensin may be involved in the control of respiration, heart rate variability, and anxiety-like behavior, we investigated the putative association between polymorphisms in three angiotensin-related genes and panic disorder-angiotensinogen (AGT), angiotensin converting enzyme (ACE), and angiotensin II (ANG II) receptor type 1 (ATr1) in 72 patients with panic disorder and 504 controls. Allele and genotype distribution of the ATr1 A1166C allele and the AGT M235T did not differ between patients and controls. With respect to the ACE I/D polymorphism, the I allele was found to be more frequent in male (chi(2) = 8.042, df = 1, P = 0.005), but not female, panic disorder patients than in controls. The results of this investigation provide preliminary evidence for the suggestion that angiotensin-related genes may be associated with panic disorder in men.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
Alleles, Angiotensinogen, genetics, DNA, chemistry, genetics, DNA Mutational Analysis, Female, Gene Frequency, Genotype, Humans, Male, Middle Aged, Mutation, Missense, Panic Disorder, genetics, pathology, Peptidyl-Dipeptidase A, genetics, Polymorphism, Genetic, Receptor, Angiotensin, Type 1, genetics
Postens nummer:
55376
Posten skapad:
2007-10-19 09:48
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007