transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Challenging heritage in the South African countryside

Författare och institution:
Anna Bohlin (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Cultural Heritages as Reflexive Traditions (red. U. Kockel & M. Nic Craith),
ISBN:
978-1403997487
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Palgrave/MacMillan Press
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
55324
Posten skapad:
2007-10-18 20:17
Posten ändrad:
2010-02-25 19:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007